Διάρκεια: 2 ώρες Mentoring Session

Συμμετέχοντες : 2 max ανά συνεδρία

Τιμή: 50 euros

Τοποθεσία: 184 Rue Haute (via l’impasse de Varsovie), 1000 Bruxelles

Περιγραφή

Κάθε άτομο είναι μοναδικό όπως είναι και οι ιστορίες που δημιουργούμε.

Η προσέγγισή μας αντικατοπτρίζει τη μοναδικότητα κάθε συγγραφέα που καθοδηγούμε.

Αν θέλετε επικοδομητική ανάλυση σχετικά με κάποια ιστορία που δουλεύετε, μπορείτε να μας στείλετε το προσχέδιο σας και να κλείσετε μια συνάντηση στο 101 Mentoring: Το ταξίδι του συγγραφέα.

Οι συνεδρίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνία

15 Δεκεμβρίου

10.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 / 16.00 – 18.00 / 19.00 – 21.00

Διοργάνωση

Φιλοξενία